Omgevingsdiensten

Professioneel samenwerken in een dynamische omgeving

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten functioneren sinds hun oprichting al jaren in een dynamisch domein. Terwijl de focus in de eerste jaren vooral lag bij de organisatie en de interne werkprocessen, verschuift de aandacht de laatste jaren steeds meer naar de samenwerking in de keten en de professionalisering van de dienstverlening voor de deelnemende gemeenten en provincies.

Keten samenwerking

Green Valley is in staat om met haar suite de werkprocessen van de klanten in het omgevingsdomein professioneel te ondersteunen. Bij de primaire processen staat natuurlijk het zaakgericht werken in combinatie met ons DMS/RMA centraal. Maar ons social intranet met samenwerkingsfunctionaliteit biedt ook mogelijkheden voor projectmatig samenwerken, kennis delen en beleidsvorming. Ons ketenportaal biedt uitstekende mogelijkheden om samen te werken in de keten en voortgangsrapportages te bieden voor de deelnemers in de omgevingsdienst.

Samen met zusterbedrijf Roxit bieden we ook een volledig webgebaseerde VTH-oplossing, waarbij zaak- en locatiegericht werken, mobiel toezicht en samenwerken in de keten op een unieke en uiterst innovatieve manier hand in hand gaan.

Focus op inhoud

Met onze oplossingen bieden we onze klanten de vrije ruimte om zich te focussen op de inhoud van hun werk en de samenwerking met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie. Daarin lopen we voorop. En daarom vormt onze suite een betrouwbare keuze voor nu en in de toekomst. Omgevingsdiensten in de vrije ruimte van Green Valley.

 

Onze oplossingen worden onder meer gebruikt door:

  • logo_vijheerenlanden
  • logo_provincie-zuid-holland
  • logo_wageningen
  • logo_noordwijk
  • logo_hattem
  • logo_meppel
  • logo_ridderkerk
  • logo_terneuzen
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top