Rijksoverheid

Standaard software die aanvoelt als een maatpak

Rijksoverheid

De Rijksoverheid werkt toe naar een meer compacte, efficiënte en slagvaardige organisatie die staat voor een constante hoge kwaliteit van dienstverlening. Onder de noemer ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ werkt de overheid aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag van burgers, bedrijven en instellingen centraal.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de digitale overheid zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikmaakt van digitale middelen. Daarbij is moderne technologie die processen automatiseert en de digitale dienstverlening aan burgers optimaal ondersteunt een onmisbaar instrument. We zien daarbij dat de Rijksoverheid de stap maakt van dure maatwerk trajecten naar meer standaard oplossingen die zich hebben bewezen in de markt.

Geen keurslijf

Met onze oplossingen voor websites, KCC en zaakgericht werken heeft de Green Valley suite alles in huis om ministeries, agentschappen en ZBO’s te ondersteunen in hun ambities. Door de modulaire en flexibele opbouw van onze suite voelt de standaard software als verre van een keurslijf. Het biedt onze klanten binnen de Rijksoverheid de vrije ruimte om hun werk te doen op de manier zoals zij dat willen. Daarom is een keuze voor onze oplossingen een keuze die toekomstvast is. De vrije ruimte voor Rijksoverheid.

 

Neem contact op

Justine van Rooij
Business Development Manager
M 06 41 99 00 01
j.vanrooij@greenvalley.nl

Justine van Rooij Stuur bericht

Onze oplossingen worden onder meer gebruikt door:

  • logo_noordwijk
  • logo_gouda
  • logo_provincie-zuid-holland
  • logo_kaag en braassem
  • logo_nederbetuwe
  • logo_albrandswaard
  • logo_barendrecht
  • logo_ind
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top