Bouwen op professionele communicatie-oplossingen

Woningcorporaties

De maatschappij verandert in hoog tempo en woningcorporaties kunnen niet anders dan zich daarop zo snel als mogelijk aanpassen. Volop in beweging, toename van onzekerheid. Men staat voor een grote uitdaging om bij die maatschappelijke ontwikkelingen te blijven aansluiten en nog klantgerichter te gaan werken. Veelal noodzaak tot reorganisatie, optimalisatie van de bedrijfsvoering en kostenreductie.

Kennis en contact

Onze oplossingen bieden professionele tools waarmee de woningbouwcorporaties hun online dienstverlening en communicatie kunnen opzetten, verbeteren en doorontwikkelen. Denk hierbij aan websites, huurdersportalen, intranetten én kennissystemen voor het klantcontactcentrum van uw corporatie. Dit alles uiteraard gekoppeld aan uw backoffice systemen. Zo kunnen huurders in ons Huurdersportaal al hun huurderszaken online bekijken en regelen. Goedkoper voor u. Makkelijker voor uw huurders.

Met onze oplossingen voor communicatie en ediensten kunt u klantvriendelijk en efficiënt uw huurders bedienen. En hebt u de ruimte om uw werk in te richten op de manier waarop u dat wilt. Daarom is een keuze voor onze oplossingen een keuze die toekomstvast is. Green Valley biedt woningcorporaties de vrije ruimte.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top