Nieuws

De Kompanjie gunt Zaaksysteem-opdracht

Na een intensieve aanbesteding en de daarbij behorende concretiseringsfase heeft de ambtelijke uitvoeringsorganisatie “de Kompanjie” opdracht gegund aan Green Valley om samen met haar de implementatie te verzorgen van het Green Valley Zaaksysteem.

Belangrijke onderdelen hierin zijn het zaaksysteem, het klant contact systeem en de eformulieren. “Als ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor twee gemeenten is het voor ons heel belangrijk een systeem te kiezen dat deze wijze van werken optimaal ondersteunt”, begint Johannes Terpstra, opdrachtgever namens de Kompanjie. “Na afronding van de concretiseringsfase wisten wij dat wij met Green Valley de juiste partner hadden gevonden om onze ambities binnen hun producten vorm te kunnen geven. Heel belangrijk voor ons was dat medewerkers vanuit slechts één scherm en met weinig klikken hun werk kunnen doen. Randvoorwaardelijk daarbij was het separaat kunnen koppelen met twee verschillende basisregistraties. Immers, wij zijn een uitvoeringsorganisatie voor twee gemeenten, Veendam en Pekela.

Inmiddels is de implementatie in volle gang en is de verwachting dat voor het einde van het jaar de Suite wordt opgeleverd. Hierdoor kan De Kompanjie vanaf 2017 niet alleen zaakgericht gaan werken maar professionaliseert zij direct ook haar Klant Contact Centrum en worden burgers en bedrijven straks 24x7 bediend middels slimme formulieren. Daarnaast krijgen inwoners van beide gemeenten via de persoonlijke internet pagina straks ook 24x7 toegang tot de informatie rondom de voortgang van hun zaken.

Binnen het project zijn koppelingen gelegd met

  • Ogone
  • DigiD
  • ActiveDirectory
  • Key2DDS (Centric)
  • Key2GBA-V (Centric)
  • 2 x Key2Burgerzaken (Centric)

“Ook binnen het project van De Kompanjie geven wij de klant maximale vrije ruimte” concludeert Alexander Scheek namens Green Valley. “Niet alleen in keuzevrijheid rondom de producten binnen de Suite maar ook op het gebied van hosting versus lokale installatie en snelheid van implementatie proberen wij De Kompanjie maximaal te ontzorgen. De Noordelijke nuchterheid gecombineerd met de Delftse drang naar vooruitgang zorgt voor een pragmatisch project met vaart erin!”

 

 

 

Neem contact op

Bob van der Horst
Directeur Sales & Marketing
T 015 25 11 000 / optie 1
bob.vanderhorst@roxit.nl

Bob van der Horst Stuur bericht
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top