Nieuws

Veiligheidsregio Hollands Midden kiest voor Green Valley

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is Green Valley de beste partner gebleken om Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te ondersteunen bij haar transitie naar digitaal werken.

VRHM maakt hierbij de stap naar een vooruitstrevende totaaloplossing, waarin een gepersonaliseerd sociaal intranet, e-diensten, zaakafhandeling, vergaderen en besluiten, objectregistraties en documentmanagement in één suite zijn gecombineerd. Green Valley werkt in dit proces samen met Roxit, specialist in domeinspecifieke objectregistratie.

Waarom VRHM kiest voor de oplossing van Green Valley

Met de invulling van Green Valley voor het Platform Digitaal Werken is VRHM in staat om een verscheidenheid aan werkprocessen volledig digitaal uit te voeren. Dat is inclusief interactie en communicatie met de medewerkers (beroeps- en kantoorpersoneel en brandweervrijwilligers) en met ketenpartners , zoals gemeenten, GHOR, etc.. “Green Valley en VRHM delen de visie dat digitaal werken meer is dan het elimineren van papier”, aldus Henk Meijer, directeur VRHM. “Een suite met componenten die enerzijds recht doet aan de benodigde gespecialiseerde ondersteuning voor diverse vakmensen en anderzijds werkt als één geheel was precies wat we nodig hadden om de gewenste transitie naar volledig digitaal werken te kunnen realiseren. Bovendien gaf de betrokkenheid van de Green Valley mensen en de manier waarop ze verbinding wisten te maken met ons projectteam ons het vertrouwen dat we hierin een goede partner hebben gevonden.”

Unieke combinatie van leveranciers voor veiligheidsregio’s

Green Valley werkte in deze aanbesteding samen met Roxit, die haar omgevingsdossier leverde, met functionaliteit voor vergunningverlening en handhaving. De aanbesteding voor de VRHM liep parallel aan de aanbesteding van de Veiligheidsregio Utrecht, die functioneel deels overlapte, maar meer specifiek gericht was op risicobeheersing c.q. vergunning­verlening en handhaving. Die aanbesteding werd gewonnen door Roxit, waarbij Green Valley het zaaksysteem en DMS levert. “Hoewel beide aanbestedingen dus behoorlijk verschilden (en de concurrentie ook), blijkt hieruit dat we hier met Green Valley en Roxit een combinatie hebben met het ideale portfolio om veiligheidsregio’s te helpen met hun transitie naar digitaal werken”, aldus Rob van Tiel van de Roxit Groep, die nauw betrokken is bij de oplossing voor beide klanten. Hier hebben we met de combinatie van Green Valley en Roxit naar gestreefd.” Hij haalt een citaat aan van John “Hannibal” Smith van the A-Team: “I love it when a plan comes together”.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top