Event

Zaaksystemen in Beeld 2017, een succesvolle dag!

Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017 was een groot succes. Met 450 bezoekers was het de best bezocht editie tot nu toe. Er was veel aandacht voor Green Valley.

Onze collega Bart Timmermans bemande de ‘knoppentafel’ en heeft hier enthousiast de Green Valley Suite laten zien aan belangstellenden. In een aparte presentatieruimte konden wij in verschillende sessies de verschillende onderdelen van onze Green Valley Suite laten zien. Een korte samenvatting van de sessies:

Jorren Bos, die voor zijn Green Valley carrière zelf jarenlang als functioneel beheerder werkzaam was, presenteerde het onderdeel Functioneel Beheer. Hij heeft live laten zien dat het in productie nemen van een nieuw zaaktype binnen het Green Valley Zaaksysteem in slechts een paar minuten gedaan is, zonder tussenkomst van de leverancier en zonder dat hiervoor programmeerkennis nodig is.

Mike van Dijk heeft in de Vrije Sessie stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen Green Valley om te komen tot een geheel nieuwe eigentijdse user interface van alle applicaties binnen de Green Valley Suite. Met zijn demonstratie werd duidelijk dat integratie van de verschillende applicaties (Intranet, KCC, Zaaksysteem, DMS) heel efficiënt wordt gerealiseerd in een doorlopende flow, ongeacht je startpunt – of dit nu een KCC, zaaksysteem of een intranet is.

Tibor Tóth liet in de sessie Klantcontact geen nieuwe hippe tool zien voor digitaal klantcontact, maar stond met de aanwezigen stil bij de redenen waarom klanten vaak afzien van het digitale kanaal en hoe deze barrières moeten (en kunnen) worden overwonnen.

Alexander Scheek presenteerde tweemaal de sessie Zaakafhandeling, waarbij hij zich richtte op gebruik van het Green Valley Zaaksysteem in combinatie met de Green Valley Objectregistratie.  In beide gevallen was de zaal zo vol, dat sommigen moesten staan. Het gemak waarmee hij nieuwe objecttypen aanmaakte en koppelde, is enthousiast ontvangen.

Al met al was Zaaksystemen in Beeld LIVE! voor ons een geslaagd evenement waarbij we met veel bestaande en toekomstige klanten interessante gesprekken hebben gevoerd. Voor iedereen die er dit jaar niet bij was: wij zijn van plan om er in 2018 weer bij te zijn. Graag verwelkomen wij u daar in onze presentatieruimte, aan de knoppentafel of bij onze stand!

Neem contact op

Bob van der Horst
Directeur Sales & Marketing
T 015 25 11 000 / optie 1
bob.vanderhorst@roxit.nl

Bob van der Horst Stuur bericht
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top