Gemeente Terneuzen

Gemeente Terneuzen

Een bedrijvige gemeente op digitaal vlak

Terneuzen is met zo’n 55 duizend inwoners de grootste gemeente van Zeeland. De gemeente heeft een belangrijke binding met de zee: Zeeland Seaports, een combinatie van de havens van Terneuzen en Vlissingen, is de derde haven van Nederland. Jaarlijks wordt er zo’n 33 miljoen ton lading aan- en afgevoerd.

Bedrijvig is de gemeente ook op digitaal vlak: met de hulp van een breed scala aan Green Valley-producten gaat Terneuzen voor een papierloze toekomst.

Digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet

“Ons motto is ‘digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet’”, licht Wendelmoet Rotmans, teamleider Informatie- en Servicecenter van de gemeente Terneuzen toe. Het heeft geresulteerd in het ontwikkelen van zo’n vijftig e-diensten, waarbij burgers en ondernemers zelf via de website meldingen en aanvragen kunnen doen.

Het digitale loket blijkt goed gevonden te worden: 66% van de aanvragen komt momenteel al via die weg binnen. Vergeleken met het jaar daarvoor is dat een stijging van 12%. Het heeft er mede toe geleid dat Terneuzen van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) het predicaat ‘digitaal volwassen’ heeft gekregen.

Niet alles self service

Een mooi resultaat. “Maar het betekent niet dat alles ‘self service’ wordt. Het college heeft onlangs opnieuw benadrukt dat persoonlijk contact via balie, telefoon en social media belangrijk blijft.” Betrokken medewerkers zijn dan wel weer voorzien van de meest uitgebreide digitale middelen om de klant van dienst te zijn. Met name het Google-achtige zoeken binnen databanken en documenten is een flinke plus.

“We hebben van Green Valley zowel website, klantcontact systeem, zaaksysteem als document managementsysteem. Het besluitvormingsproces loopt via eBesluitvorming. De integratie van deze systemen levert het voordeel op: we kunnen snel veel informatie doorzoeken. Alles is gekoppeld.”

Meten

Intern gebruikt de gemeente de gegevens om leidinggevenden van managementinformatie te voorzien en het effect van aanpassingen in site en systeem te meten.

Het zorgt er ook voor dat er snel lijntjes gelegd kunnen worden. “Een melding voor de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, hoeft niet van het ene loketje naar het andere, maar komt direct bij de juiste medewerker terecht.”

Over die losliggende stoeptegel gesproken: het melden daarvan is eenvoudiger geworden. “Dat is een verbetering die we hebben doorgevoerd. Het digitale formulier is tegen het licht gehouden om te kijken of het niet met minder vragen kon. Daarna hebben we het ingekort. Het moet immers zo eenvoudig en prettig mogelijk in het gebruik zijn.”

Neem contact op

Justine van Rooij
Business Development Manager
T 015 25 11 000 / 06 419 900 01
justine.vanrooij@roxit.nl

Justine van Rooij Stuur bericht
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top