Besluitstraat

Digitaal besluiten en vergaderen, locatie onafhankelijk

Rx.Engage - Besluitstraat is een unieke software-oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de héle organisatie. U routeert besluiten soepel van steller via management team en college naar gemeenteraad, inwoners en bedrijven. Met slimme sjablonen, instelbare routering en automatische bewaking standaardiseert u het proces van bestuurlijke besluitvorming. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd en beschikt u gegarandeerd over de meest actuele informatie. In het inwonersportaal presenteert u alle openbare informatie, inclusief themadossiers en live- en on demand webcast.

Hoe geven we hier invulling aan volgens de spoedwet?

Met onze oplossing voldoen we nu al ‘out-of-the-box’ aan de spoedwet waarmee gemeenten, provincies en waterschappen digitaal besluiten kunnen nemen, zonder aanwezig te hoeven zijn in de raadszaal of statenzaal.

 • Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen
  Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals college, presidium, fractie- of teamoverleg, biedt de Besluitstraat Mijn Vergaderingen nu inclusief video-vergaderen. Daarnaast is voor vergaderingen van commissies, Raad en Staten een oplossing beschikbaar voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Vanzelfsprekend kunnen ook beraadslagingen virtueel plaatsvinden. Burgers, pers en ambtenaren kijken vanuit thuis mee. Maximale veiligheid, optimale transparantie.
 • Ondersteuning stemproces vanuit huis
  Uiteraard moet ook de besluitvorming doorgaan: dat kan met plaats- én platform-onafhankelijk stemmen binnen de Besluitstraat. Zonder afhankelijk te zijn van de AV-apparatuur in de raadszaal. Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden automatisch gepubliceerd in het Inwonersportaal bij de onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.

 

Wij vertellen u graag meer. Neem vrijblijvend contact op met Justine van Rooij via het contactformulier

Steller Steller

Maak ontwerpvoorstellen met intelligente sjablonen

Steller

 

Met digitale invulvelden maakt u snel en efficiënt ontwerpbesluiten. U bepaalt zelf de inhoud, de invulvelden borgen standaardisatie. De routering van voorstellen stelt u eenvoudig in. Tijdens het gehele besluitvormingsproces houdt u inzage in de status van het voorstel. Wijzigingen worden zichtbaar in de zogenaamde audittrail.

LEES VERDER

College-B&W College van B&W

Vergader papierloos, maak en deel notities en besluit digitaal

College van B&W

 

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Al voor de vergadering kunt u conform of niet-conform verklaren. En u ziet wat uw collega's vinden. Conformstukken komen als hamerstuk terug op de agenda. De overige onderwerpen als bespreekstuk. U leest de voorstellen, maakt en deelt notities en geeft digitaal uw akkoord.

De oplossing is organisatiebreed inzetbaar. Al uw collega's en zelfs externen kunnen nu papierloos vergaderen in dezelfde omgeving.

LEES VERDER

Raad Gemeenteraad

Vergader papierloos, publiceer besluiten en webcasts in RIS

Gemeenteraad

 

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Openbare én besloten informatie. Lees de stukken, maak en deel notities en geef digitaal uw akkoord. Tijdens het debat zoomt de camera automatisch op u in als u het woord neemt. Na afloop ziet u al uw spreekfragmenten terug in het on-demand webarchief.

LEES VERDER

Bezoekers Bezoekers

Raadpleeg stukken, besluiten, thema's, stemming en webcast

Bezoekers

 

Het inwonersportaal toont openbare raadsinformatie op overzichtelijke wijze: agenda's, stukken, stemgedrag, webcasts, themadossiers, sprekersfragmenten, achtergrondnieuws, social media en responsmogelijkheden. Veel informatie wordt tevens als Open Data aangeboden voor hergebruik door derden. De krachtige zoekmachine helpt bij het snel vinden van de juiste informatie.

LEES VERDER

Slim vergaderen

Vooraf

voorbereiding vergadering

Tijdens

vergaderen & besluiten

Na

nabewerking, publicatie
& archivering

icoon

 1. concept agenda alle gremia, moties,
  amendementen & voorstellen
 2. advisering & paraafroute / accordering
 3. opmaak agenda & stukken
 4. geautomatiseerde publicatie naar
  alle kanalen (output)
 5. vooraf akkoord verklaren

icoon

 1. agendamutaties, opvoeren motie
  & amandement
 2. regie vanuit één scherm
 3. live webcasting scherm & web
 4. digitaal stemmen & verwerken
  besluitvorming
 5. geautomatiseerde sprekersinfo,
  markeringen, aanwezigheid

icoon

 1. nabewerking agenda & stukken
 2. geautomatiseerde publicaties naar
  alle kanalen (output)
 3. vrijgeven en geautomatiseerd doorsturen
  naar volgende vergadering
 4. geautomatiseerde publicatie
  stemuitslagen, sprekersmarkering
  & ondertiteling
 5. archivering & dossiervorming

Slim besluiten en archiveren

de besluitstraat

Digitaal besluitvormingsproces

Van de totstandkoming van een ontwerpbesluit en interne routering tot en met besluitvorming op vergaderingen en archivering. Inclusief openbare raadsinformatie met live en on-demand webcasts. Voorstellen blijven digitaal, en dús bewerkbaar, in de gehele keten.

Lamp

Reduceert beheerlast

Reduceert de beheerlast van secretariaat en griffie. Vermindert fouten en bewaakt deadlines. Agenderen wordt controleren.

grafiek

Verbetert vindbaarheid

Thema- en sprekersdossiers, slimme zoeksoftware en automatische besluitenlijsten verbeteren de vindbaarheid van informatie.

akkoord

Versnelt besluitvorming

Versnelt de overdracht van informatie in de besluitvormingsketen. Automatiseert en bewaakt taken en borgt de actualiteit. Organisatiebreed.

krant

Stimuleert transparantie

Biedt bezoekers via het inwonersportaal toegang tot agenda's, stukken, themadossiers, webcasts en stemmingen. Inclusief Open Data.

LEES VERDER

Bestuurlijke Besluitvorming wordt onder meer ingezet bij:

 • Logo_Westerveld
 • logo_zutphen
 • Logo_Hardinxveld_Giessendam
 • Logo_Albrandswaard
 • logo_terneuzen
 • Logo_Barendrecht
 • Logo_Smallingerland
 • Logo_Ridderkerk

Veilig, gebruiksvriendelijk én voordelig

Rx.Engage - Besluitstraat combineert veiligheid met gebruikersgemak. Wij laten ons inspireren door zowel klantwensen als de geldende standaarden voor veiligheid en duurzaamheid. Zoals de BIG, ISO27001, PDF/A, ToPX en de TMLO. Ons datacentrum staat in Nederland. Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,6% en bieden 24/7 ondersteuning.

Op basis van landelijke standaarden sluit Rx.Engage - Besluitstraat naadloos aan op de processen en het archief van uw zaaksysteem. Zowel bij de intake als aan het eind van het besluitvormingsproces. U vereenvoudigt uw applicatielandschap en kunt bovendien deelapplicaties zoals een losstaande vergader app uitfaseren. Zo bespaart u met Besluitstraat op uw ICT-kosten.

Nieuwsgierig geworden naar de oplossingen? Neem vrijblijvend contact op met Justine van Rooij via het contactformulier

 

Kies voor Besluitstraat

Zoekt u de slimste oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces én organisatie breed vergaderen

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

T 015 25 11 000
F 015 25 11 001

Top