Vergaderen en besluiten

Digitaal besluiten en vergaderen

Besluitstraat is een unieke software-oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de héle organisatie. U routeert besluiten soepel van steller via management team en college naar gemeenteraad, inwoners en bedrijven. Met slimme sjablonen, instelbare routering en automatische bewaking standaardiseert u het proces van bestuurlijke besluitvorming. Zo voorkomt u fouten, bespaart u tijd en beschikt u gegarandeerd over de meest actuele informatie. In het inwonersportaal presenteert u alle openbare informatie, inclusief themadossiers en live- en on demand webcast.
 

besluitstraat

Neem contact op

Justine van Rooij
Business Development Manager
j.vanrooij@greenvalley.nl

Justine van Rooij Stuur bericht
Steller Steller

Maak ontwerpvoorstellen met intelligente sjablonen

Steller

Maak ontwerpvoorstellen met intelligente sjablonen

Met digitale invulvelden maakt u snel en efficiënt ontwerpbesluiten. U bepaalt zelf de inhoud, de invulvelden borgen standaardisatie. De routering van voorstellen stel u eenvoudig in. Tijdens het gehele besluitvormingsproces houdt u inzage in de status van het voorstel. Wijzigingen worden zichtbaar in de zogenaamde audittrail.

LEES VERDER

College-B&W College van B&W

Vergader papierloos, maak en deel notities en besluit digitaal

College van B&W

Vergader papierloos, maak en deel notities en besluit digitaal

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Al voor de vergadering kunt u conform of niet-conform verklaren. En ziet wat uw collega's vinden. Conformstukken komen als hamerstuk terug op de agenda. De overige onderwerpen als bespreekstuk. U leest de voorstellen, maakt en deelt notities en geeft digitaal uw akkoord.

De vergader-app is organisatiebreed inzetbaar. Al uw collega's en zelfs externen kunnen nu papierloos vergaderen met dezelfde app. 

LEES VERDER

Raad Gemeenteraad

Vergader papierloos, publiceer besluiten en webcasts in RIS

Gemeenteraad

Vergader papierloos, publiceer besluiten en webcasts in RIS

U ontvangt agenda's en stukken digitaal in uw vergader-app. Openbare én besloten informatie. Lees de stukken, maakt en deel notities en geef digitaal uw akkoord. Tijdens het debat zoomt de camera automatisch op u in als u het woord neemt. Na afloop ziet u als uw spreekfragmenten terug in het on-demand webarchief.

LEES VERDER

Bezoekers Bezoekers

Raadpleeg stukken, besluiten, thema's, stemming en webcast

Bezoekers

Raadpleeg stukken, besluiten, thema's, stemming en webcast

Het inwonersportaal toont openbare raadsinformatie op overzichtelijke wijze: agenda's, stukken, stemgedrag, webcasts, themadossiers, sprekersfragmenten, achtergrondnieuws, social media en responsmogelijkheden. Veel informatie wordt tevens als Open Data aangeboden voor hergebruik door derden. De krachtige zoekmachine helpt bij het snel vinden van de juiste informatie.

LEES VERDER

Digitaal besluitvormingsproces

Van de totstandkoming van een ontwerpbesluit en interne routering tot en met besluitvorming op vergaderingen en archivering. Inclusief openbare raadsinformatie met live en on-demand webcasts. Voorstellen blijven digitaal, en dús bewerkbaar, in de gehele keten.

Lamp

Reduceert beheerlast

Reduceert de beheerlast van secretariaat en griffie. Vermindert fouten en bewaakt deadlines. Agenderen wordt controleren.

grafiek

Verbetert vindbaarheid

Thema- en sprekersdossiers, slimme zoeksoftware en automatische besluitenlijsten verbeteren de vindbaarheid van informatie.

akkoord

Versnelt besluitvorming

Versnelt de overdracht van informatie in de besluitvormingsketen. Automatiseert en bewaakt taken en borgt de actualiteit. Organisatiebreed.

krant

Stimuleert transparantie

Biedt bezoekers via het inwonersportaal toegang tot agenda's, stukken, themadossiers, webcasts en stemmingen. Inclusief Open Data.

LEES VERDER

Besluitstraat wordt onder meer gebruikt door:

  • logo_terneuzen
  • Logo_Smallingerland
  • Logo_Steenwijkerland
  • Logo_Westerveld
  • Logo_Hardinxveld_Giessendam
  • logo_zutphen
  • Logo_Barendrecht
  • Logo_Albrandswaard

Veilig en gebruiksvriendelijk

Besluitstraat combineert veiligheid met gebruikersgemak. Wij laten ons inspireren door zowel klantwensen als de geldende standaarden voor veiligheid en duurzaamheid. Zoals de BIG, ISO27001, PDF/A, ToPX en de TMLO. Ons datacentrum staat in Nederland. Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,5% en bieden 24/7 ondersteuning.

Op basis van standaarden sluit de oplossing naadloos aan op bekende zaaksystemen, camera- en vergaderoplossingen.

Aanmelden nieuwsbrief
Top